گروه تکفانت
جستجو
1219000 0
توسط مارک :

ماژول های ویپ

نوع نمایش :
19 کالا
مقایسه
1GSM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
2FXOS -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
2GSM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
4FXO -
امتیاز کاربران ( 4نفر ) 5
موجود
مقایسه
32EM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

32EM

Echo Cancellation Module for 32 Channels
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-24FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-16FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-12S/12X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-12S/12X
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-16S/8X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S/8X
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-8S/8X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-8S/8X
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-16S نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-24S نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
1PRI -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
4BRI -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
4FXS -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
4GSM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
FXO200 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
FXOS -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
FXS200 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...